Літературна студія "Дивоцвіт"

1. Загальні положення

   

 

1. Літературна студія «Дивоцвіт» заснована у вересні 2011 року при  Туменській загальноосвітній школі.

2.  Адреса:  с.Тумень, Дубровицький р-н, Рівненська обл., 34110  

3. «Дивоцвіт»  об’єднує  талановиту молодь, яка пише вірші і невелику за обсягом прозу.

4. «Дивоцвіт» виступає за міжособистісну толерантність. Допомагає знайти друзів-однодумців. Проводить заходи, заплановані на рік, які роблять особу душевно багатшою, щедрішою на добре слово. А також дає змогу цікаво урізноманітнити власне дозвілля.

 

2. Основні принципи діяльності літературної студії   

Літературна студія – це добровільне об’єднання учнів, яке сприяє розвитку творчої особистості, реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей, вбирає в себе єдність і різноманітність особистісних і громадських інтересів, співробітництва індивідів, їх самоорганізацію, співтворчість, взаємо вимогливість, взаємодопомогу.

Студія створена і діє на засадах добровільності, самоврядування, законності, гласності та рівноправності її членів.
Студійці  самостійно визначають структуру управління, розробляють програму свого розвитку.
Головні питання діяльності студії вирішуються на загальних зборах.

 Для висвітлення роботи, досягнень, недоліків силами «студійців» видається  літературний альманах.      

 З метою показу виконаної роботи у кінці навчального року організовується презентація-звіт.

 У результаті тісної співпраці у школярів формується громадська зрілість, активність, творчість, власна життєва позиція.

 

3. Мета діяльності:

 

 

·         виховувати любов до прекрасного,

·         навчати розуміти і сприймати справжню поезію, літературу;  

·         розвивати творчі здібності;

·         формувати культуру міжособистісного спілкування в дитячому колективі;

·         залучати до корисної діяльності учнів у вільний від навчання час;

·         формувати і розвивати  соціально активні особистості з почуттям національної гідності і цілеспрямованими громадянськими позиціями.

 

4. Члени студії, їх права та обов’язки

·         Членом студії може стати особа, яка:

o        досягла віку 12-ти років;

o        усвідомлює своє місце серед учасників;

o        проходить спеціальну формацію.

·         Обов’язки члена студії:

o        виконувати правила членства студії;

o        виконувати певні функції і завдання;

o        обов’язково брати участь у літературних засіданнях;

o        дотримуватись вимог даного Статуту.

·         Права члена студії:

·         жити і працювати в колективі, поважати його інтереси;

o        вносити пропозиції до даного Статуту;

o        користуватися моральною підтримкою студії;

o        участь у виборах Ради студії та президента, може бути обраний сам;

o        розробка і підготовка матеріалів для проведення засідань.

    Прийняття та припинення членства в студії може відбуватися за власним бажанням.

 

5. Керівництво

 

 

·         Найвищим органом  студії є Рада. ЇЇ складають:

o        керівник, що організовує роботу студії;

o        письменники-початківці, обрані на загальних зборах. Рада студії скликає загальні збори, проводить засідання, вирішує проблемні питання, сприяє ефективній роботі, перевіряє визначені керівником напрями розвитку, вирішує поточні питання.

·         Керівником студії є студієць, обраний більшістю голосів на загальних зборах. У випадку відсутності керівника його обов’язки виконує заступник.

·         Обов’язки керівника:

o        організація діяльності студії;

o        міжособистісна і колективна співпраця з учасниками;

o        збір матеріалу на альманахи.

·         Право керівника:

·         діяти від імені студії без спеціального доручення.

          Вчитель української мови та літератури коригує діяльність.

♦      Засідання Ради відбувається один раз на місяць.

♦      Строк повноважень Ради і  керівника студії – один рік.

 

6. Головні правила члена студії:

 

 

·         особиста наполегливість у творчості;

·         сприйняття критики з боку інших членів студії, письменників.

 

Збірки

Збірка Світло і тепло.doc (238592)

Збірка Струни серця.doc (381952)

 

 

 

 

© 2014 Усі права захищені.

cтворити безкоштовний сайтWebnode